Tıp Sembolü ve Hikayesi

Tıp, bozulan insan sağlığını tekrardan düzeltmek, sağlığın düzgün şekilde korunması ve sürdürülmesini sağlamak, hastalıklara tanı koyma ve tedavi etmeye yönelik çalışmaların bir çoğunu kapsayan ve bir çok dal’da detaylı olarak incelenen araştırmaların tamamına verilen ad olarak tanımlanabilir.

Bu iş’i icra eden kişilere günümüzde ükemizde doktor, eskiye doğru gittikçe tabip, hekim, şifacı gibi bir çok şekilde adlandırılsa da kapsam anlamında hepsi iyileştirme amacı taşımaktadır. Yunanlılar ise şifacı veya doktor anlamı taşıyan iatro kelimesini kullanmaktadırlar.

Tıp Sembolü hikayesi nedir?

Geçmişten günümüze, tarihi yansıtan en büyük kaynaklardan biri de kabartmalardır. Kabartmaların yorumlanışına göre tıp sembolünün kaynağı olan asa’yı sarmalamış yılanları konu alan iki kişi vardır. Bunlardan biri Hermes, öteki ise Asklepios’tur.

Hermes, heykellerinde elinde etrafı yılanlar ile sarılmış kanatlı bir sopa ile görülmektedir. Bir efsaneye göre Yunan Mitolojisinde Hermes bir gün birbiriyle boğuşan iki yılana denk gelir. Hermes elindeki asa’yı denemek ve bu iki yılanı ayırmayı planlamıştır. Sopayı yılanları ayırmak için kullandığı esnada yılanlar Hermes’in sopasının etrafında dolanıp sarılmışlar ve o şekilde kalmışlardır.

Hermes’in asasının adı “caduceus“tur ve çift yılanın sarmal şekilde dolanan bu asanın en üzerinde bir çift kanat bulunmaktadır.

Diğer bir efsaneye göre doktorların tanrısı olarak görülen Asklepios‘tan gelmektedir. Asklepios öldürülen bir kişiyi, yılanın bulup getirdiği ottan ilaç yaparak hayata döndürmüştür. Asklepios’a dair hikayenin diğer bir versiyonu ise yılan sağlık tanrısının vücut bulmuş halidir. İyileşme gücünü temsilen Asklepiosun asasına sarılı halde sembolize edilmiştir.

Türkiyede Tıp Sembolü

Asa’ya sarılmış 2 yılan ve asanın uc kısmında bir topuz ve bu topuzun her iki tarafında da kanat bulunan bir semboldür. Asanın sembolünün en üst kısmında da dikey olarak konumlandırılmış hilal ve yıldız bulunmaktadır. Bir dairesel çizgi içerisinde yer alan tıp sembolümüzün içerisinde 16 adet yıldız görülmektedir. Biz 16 yıldızın tarihteki 16 Büyük Türk İmparatorluğunu temsil ettiğini düşünüyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir