Müslümanların ibadethanesi, cami nedir?

Dünya üzerinde birbirinden farklı birçok dinî inanç bulunmaktadır. Yine birçok inancında içinde ibadet yer almaktadır. İnanç sahipleri ibadetlerini her zaman aynı yerde yerine getirmezler. Örneğin; her inanç kendi ibadetini, kendi özel alanlarında gerçekleştirir. Müslüman toplumların toplanıp ibadetlerini yerine getirdikleri yerlere cami adı verilir. Müslüman inancı gereği günün belirli saatlerinde ibadethanelerine yani camilerine gelerek görevlerini yerine getiren Müslüman kişiler, belirli kısımlarında yanlız belirli kısımlarında ise ibadetlerini diğer müslümanlar ile ortak şekilde yerine getirmektedirler. Camilerde toplu olarak yerine getirilen bölümünde kişiler bir kişiye uyarak namaz kılmaktadır. Namaz kıldıran bu kişiye imam adı verilir. İbadet vaktinin geldiğini bildiren ezan’ı okuyabilmek için cami minaresine çıkıp ya da mikrofon yardımı ile ezan okuyup cemaati camiye çağıran kişiye ise müezzin denilmektedir.

 

Müslümanlar dini inançları gereği cami’lerde veya evlerinde beş vakit namaz ibadetlerini yerine getirmektedirler. 5 vakit namazlarının yanı sıra Bayram namazları ve Cuma namazlarını da kılmakla yükümlü olan Müslümanlar, bu ibadetlerinin Bayram ve Cuma ile ilgili olanlarını kesinlikle camide kılmalıdırlar. Camide kılmalarının sebebi ise bu namazların toplu olarak cemaat ile kılınmaları gerektiğindendir. Bilinmesi gereken diğer bir husus her namazın her yerde kılınamayacağıdır. Bunlara en iyi örnek Cuma ve Bayram namazı mescitlerde kılınmamalıdır. Bunun sebebi ise mescitlerin bu namazları kılınmayacak kadar az kapasiteli, yani küçük olmasıdır. Tüm camiler içlerinde Mihrap, Minber, Seki ve kadınların namaz kılabilmeleri için kadınlara özel ayrılmış alan ve minareleri barındırır. Cemaatin namaz ibadeti sırasındaki yöneldiği yöne kıble adı verilir. Camide imam ve cemaatin yöneldiği duvarın içinde girintili bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım cami imamına ayrılmış bir alandır ve bu alana mihrap adı verilir. Yine camilerde namazın belirli kısımlarında hutbeler okunur. Hutbeleri okuyan kişiler hatip’lerdir. Bu kişiler hutbeleri okuyabilmek için cemaatin görebileceği yüksek bir alana çıkar. Yüksek alana çıkan hatip bu alanda hutbesini okur. Hatip’in çıktığı bu yüksek alana minber adı verilmektedir. Hatiplerin hutbelerini okuduğu yüksek alanın yanında bir yüksek alan daha mevcuttur. Bu yüksek alana ise seki adı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir